Gitt Är Sich an

SDL

„Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?” ass den Titel vu lëtzebuergesche Léierbicher, déi den Nationale Sproocheninstitut Lëtzebuerg (INLL) ausgeschafft huet.

D’Léierbicher riichten sech an éischter Linn un Erwuessener, déi e Lëtzebuergesch-Cours besichen. Si entspriechen den Niveauen A1, A2 a B1 vum Gemeinsamen Europäesche Referenzkader fir Sproochen (GERS) a vermëttele Kenntnisser a véier Kategorien: Héierverstoen, Liesverstoen, mëndlechen a schrëftlechen Ausdrock. De Schwéierpunkt läit awer op der mëndlecher Kommunikatioun.

Theeme vun de Bänner riichten sech un e breede Public a bidden eng gutt Virbereedung op alldeeglech Situatiounen. Doriwwer eraus, kënnen d’Apprenante(ë)n an den eenzele Kapitelen Informatiounen zum Land, senge Fester a Feierdeeg, souwéi lëtzebuergesch Spezialitéiten oder Prominenter fannen.

Dobäi kënnt den Dossier vum Niveau B2, dee gratis op der follgender Websäit mat Notizen, verbesserten Übungen an Zousaz fir déi 4 Niveauen zur Verfügung stinn.

E Lëtzebuergeschcours ausschaffen

HËLLEF BEIM OPBAU VUN ENGEM LËTZEBUERGESCHCOURS OP DEN NIVEAUEN A1, A2, B1

ALEEDUNG

Ugangs der 90er Joren huet den Europarot e Projet an d’Liewe geruff, fir d’Friddensrecht europawäit opzebauen. Mat der Publikatioun vum „Cadre Européen Commun de Référence – CECR” (Gemeinsamen Europäesche Referenzkader – GERS) am Joer 2000 gouf en Instrument geschaf, dat d’Niveaue fir déi verschidde spezifesch Kompetenze beschriwwen huet. D’Ziler vum Kader bestinn doranner, europawäit Eenheetlechkeet am Apprentissage, den Enseignement vun alle Fächer, d’Transparenz vun der Evaluatioun an d’Zertifikatioun vun der Formatioun sécherzestellen. (*)

Dëse Cours gouf konzipéiert fir de Lëtzebuergesch-Enseignanten d’Niveaue vum Kader méi no ze bréngen. En enthält zwee vunenaner ofgesaten, komplementär Segmenter, de Leitfuedem an d’Kannbeschreiwungen.

De Leitfuedem fir Lëtzebuergesch als Friemsprooch an der Erwuessenebildung ass als konkreet Hëllefsmëttel fir de Cours opzebaue konzipéiert. Hei fannen d’Enseignante(ë)n déi kommunikativ Léierziler fir e bestëmmten Niveau vum CECR, d’Ënnerziler a fir d’Niveauen A1 an A2 och nach den Hiwäis, wéi e Lexique bzw. wéi eng Grammaire op deem Niveau dem Schüler de Moyen gëtt, fir dat Léierzil ze erreechen.

D’Léierziler kënnen, besonnesch vum Niveau A1.2 un, jee nodeem, wéi de Cours opgebaut ass, zu verschiddenen Zäiten am Cours agesat ginn.

Elementer, déi schonn eng Kéier an engem bestëmmte Léierzil ernimmt gi sinn, ginn am Follgenden an der Lëscht net méi explizit widderholl.

Déi eenzel Kapitele vum Leitfuedem enthale Verweiser op d’Kannbeschreiwungen. Am Ënnerscheed zum Leitfuedem gëtt an de Kannbeschreiwunge vun engem Niveau all Kompetenz separat beschriwwen. (Héierverstoen, mëndlechen Ausdrock-Interaktioun, mëndlechen Ausdrock (Monolog), Liesverstoen a schrëftlechen Ausdrock).

Hei kënnen d’Enseignante(ë)n noliesen, wat den Apprenant sproochlech beherrsche muss, fir den Niveau A1 an enger bestëmmter Kompetenz, z. B. am mëndlechen Ausdrock, ze erreechen. Fir méi däitlech ze maachen, wat fir e sproochlechen Niveau erwaart gëtt, si bei deene mëndleche Kompetenzen d’sproochlech Handlungen duerch Beispillsätz illustréiert.

Hei fënnt een zousätzlech och weider Textzorten oder konkreet sproochlech Aufgaben, fir de Cours ze plangen.

Duerch déi speziell sproochlech Situatioun zu Lëtzebuerg – mat dräi Landessproochen – gëtt den Apprenant a sengem Alldag manner mat Lëtzebuergesch als Schrëftsprooch konfrontéiert (z. B. Press, literaresch Wierker, Filmer, Serien op der Tëlee, Schëlder sinn an der Majoritéit an anere Sprooche gehalen). Dofir ass d’Schreifkompetenz zwar e wichtegt didaktescht Mëttel, fir eis Sprooch ze léieren, mee si wäert an der Reegel net dee selwechte Stellewäert anhuele wéi an anere Länner, wou den Apprenant mat der Landessprooch op Schrëtt an Trëtt konfrontéiert gëtt. Am Niveau A1 an A2 muss och nach kee besonnesche Wäert op d’Orthografie geluecht ginn.

Den Niveau A1 ass an 2 Deeler opgedeelt:

  • A1.1 ca. 60 Stonnen.
  • A1.2 ca. 60 Stonnen.
  • A1 (komplett) ca. 120 Stonnen.

D’Vitesse vum Apprentissage hänkt vu ville Facteuren of. Dozou gehéieren d’Mammesprooch, d’Léierkultur, déi verschidde Léiergewunnechten an d’Motivatioun vum Apprenant.

(*) Europarot/Rot fir kulturell Zesummenaarbecht: „Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen“ Hg. u.a. Goethe-Institut Inter Nationes. – Langenscheidt: Berlin, München, Wien, Zürich, New York 2000 an 2001 (dt. Fassung) / ISBN 3-468-49469-6, S. 35 ff. (Iwwersetzung: Grupp „Referentiel” CLL / INL).