Gitt Är Sich an

Création d’un Institut national des langues et de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise

Gesetz vum 22. Mee 2009 iwwer d’Grënnung bzw. d’Aféierung

a) vun engem nationale Sproocheninstitut;

b) vun der Funktioun vum Professer fir d’Lëtzebuerger Sprooch.

Droits d’inscription à l’institut national des langues

Groussherzoglecht Reglement vum 27. Juni 2018 iwwer d’Festleeë vun de Käschte fir d’Aschreiwung an déi vum Nationale Sproocheninstitut organiséiert Coursen
Groussherzoglecht Reglement vum 20. Mee 2020 fir d’Ännerung vun Artikel 6 Abschnitt 1 vum groussherzogleche Reglement vum 27. Juni 2018 iwwer d’Festleeë vun de Käschte fir d’Aschreiwung an déi vum INL organiséiert Coursen

Organisation pédagogique et administrative du Centre de langues Luxembourg

Groussherzoglecht Reglement vum 6. Abrëll 1999 iwwer d’Festleeë vun der pedagogescher an administrativer Organisatioun vum Sproochenzentrum Lëtzebuerg