D’Aschreiwunge fir den ZLSK 22/23 sinn elo op!

Et kann een och elo mam ZLSK am Summersemester ufänken. Dës Aschreiwunge wäerten am Januar 2023 opgoen.

Kontakt

Institut national des langues

Luc Schmitz

21, bd de la Foire
L – 1528 Luxembourg

luc.schmitz@inll.lu

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/11/06/n3/jo