D’Aschreiwunge fir den ZLSK 22/23 sinn elo op!

Et kann een och elo mam ZLSK am Summersemester ufänken. Dës Aschreiwunge wäerten am Januar 2023 opgoen.

Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur (ZLSK)

Am „Institut national des langues“ (INL) gëtt ab Hierscht 2022 erëm d’Formatioun “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur” (ZLSK) ugebueden.

Nei dëst Joer ass, dass den ZLSK am sougenannte „blended learning“ Format ugebuede gëtt. Ongeféier d’Hallschent vun der Formatioun bleift a Presenz (15 Stonnen an der Literatur an der Linguistik an 30 Stonnen an der Didaktik) a wäert ënnert der Form vun Ateliere stattfannen.

Dës Presenzcoursë wäerten ëmmer samschdes sinn, déi genee Datumer ginn nach matgedeelt.

D‘Formateure wäerten och eemol an der Woch eng Spriechstonn ubidden, fir eventuell Froen ze klären.

Zilgrupp

D’Formatioun riicht sech u Leit, déi sech als Lëtzebuergesch-Formateuren an der Erwuessenebildung bei de Gemengen oder am konventionéierte Secteur wëllen aus- oder weiderbilde loossen.

Schwéierpunkten

D‘Formatioun wëllt de Besoinen, den Ziler an de Léierprozesser vun Erwuessenen, déi Lëtzebuergesch léieren, gerecht ginn a soll de spéidere Formateuren déi néideg theoreetesch a praktesch, fachlech grad ewéi methodesch-didaktesch Hannergrënn vermëttelen.

Inhalt

3 Modülle vun am Ganzen 120 Stonnen (online a Presenz):

  • Didaktik (60 Stonnen);
  • Linguistik (30 Stonnen);
  • Literatur a Kultur (30 Stonnen)

D’Kandidate kréien och iwwert de Wee vun engem zousätzlechen, obligatoresche Stage am INL (3 x 2 Stonnen) e praktesche Bezuch zum Enseignement vum „Lëtzebuergesch als Friemsprooch“.

Evaluatioun

D’Leeschtung an deenen eenzele Modülle gëtt duerch Tester, schrëftlech Aarbechten, perséinlech Presentatiounen (all Kéier op 20 Punkten) an eng kontinuéierlech Evaluatioun iwwerpréift. Eng reegelméisseg Presenz (minimum 75%) an en aktiivt Matschaffen an de Coursë gëtt virausgesat.

Ofschloss

D’Kandidaten, déi déi 3 Modülle mat Erfolleg ofgeschloss hunn, kréien den „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“ (ZLSK), deen hinnen et erlaabt, iwwert en Agrement vum „Service de la formation des adultes (Sfa)“, Lëtzebuergesch-Coursen an de Gemengen an am konventionéierte Secteur ze ginn.

Kontakt

Institut national des langues

Luc Schmitz

21, bd de la Foire
L – 1528 Luxembourg

luc.schmitz@inll.lu

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/11/06/n3/jo