Février 2018

Février 2018

Abonnement bimestriel

Puntoycoma : audio revista para mejorar tu español [N°70/2018] / Madrid : Habla con eñe

Culture et civilisation

Festung Lëtzebuerg 1867 – 2017 / Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg. – Luxembourg : Imprimerie centrale, 2017. – 283 p. – ISBN 9782879782010

 

Die Stadt Luxemburg : Dichtung, Malerei, Musik / hrsg. v. Joseph Groben. – Luxembourg : Imprimerie Centrale, 2017. – 333 p. + 1 CD audio. – ISBN 9782879782003

 

Dictionnaires

Bâ’ham – ensemble – zesummen : dictionnaire élémentaire Français – Farsi/Dari – Luxembourgeois : Farsi/Dari – Français – Luxembourgeois / [auteurs: S. Gharaie, Siggy Koenig, Jeanne Steinmetzer]. – Luxembourg : Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, 2017. – 186 p. – ISBN 978-99959-1-076-1

 

Didactique

Variation durch Sprachkontakt : lautliche Dubletten im Luxemburgischen / François Conrad. – Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2017. – 398 p. – ISBN 9783631727492

 

Grammaire et orthographe

Gewosst wéi : e Bléck op d’Lëtzebuerger Orthographie. – Luxembourg : Ministère de l’Education nationale, 2017. – ISBN 978-99959-1-080-8

 

Vocabulaire

100 Wierder Lëtzebuergesch. – Luxembourg : Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse, 2015. – 1 vol. (f. mobiles reliées avec un anneau en métal) : ill.

Titre Réalisateur Année
Rusty boys Andy Bausch 2018

Lecture

Et war net keen : das Buch zum Bommeleeër-Prozess / Steve Remesch, Eric Hamus. – Luxembourg : Ed. Saint-Paul, 2013. – 128 p. : ill. en coul. – Texte en allemand. – ISBN 9782879639253

 

De Kregéiler : e Frënd vun der Natur erzielt / Henri Losch. – Luxembourg : Guy Binsfeld, 2017. – 314 p. – (Perspectives). – ISBN 9789995942281

 

De Schatz vu Lucilinburhuc / Marie-Isabelle Callier. – Esch-sur-Alzette : Schortgen, 2017. – 42 p. : ill. en coul. – Lëtzebuergesch Versioun. – ISBN 9789995936457

 

Omnia casu fiunt : den Zoufall huet matgespillt : biographesch-historesches 1937-2015 / René Hübsch. – Luxembourg : Op der Lay, 2017. – 308 p. : ill. – (Op der Lay ; 823). – ISBN 9782879672229

 

Do wéinstens däi Sonnebrëll aus, wannsde mam Kapp duerch d’Mauer renns : Geschichten an Erzielungen / Guy Rewenig. – Luxembourg : Guy Binsfeld, 2017. – ISBN 9789995942304

 

Iesel / Jean Back. – Luxembourg : Guy Binsfeld, 2017. – 88 p. – ISBN 9789995942298

 

Perl oder Pica / Jemp Hoscheit. – 7e éd. – Esch-sur-Alzette : Schortgen, 2017. – 266 p. – ISBN 9782879535272

 

Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge : Erzielungen / Nico Helminger. – Luxembourg : Binsfeld, 2017. – 484 p. – ISBN 9789995942311

 

Codenumm Melusina / Annemarie Kohn, Pierre Heinen. – Esch-sur-Alzette : Schortgen, 2013. – 83 p. – ISBN 9782879531823

 

Gefaangen an der Diddelenger Geschicht : Band 1 : vum Jura bis 1907 / gezeechent vum -ND!- Genen, erzielt vum John Rech. – Esch-sur-Alzette : Schortgen, 2013. – 55 p. : ill. en coul. – ISBN 9782879531243

 

Gefaangen an der Diddelenger Geschicht : Band 2 : vum 1907 – haut… a muar / gezeechent vum -ND!- Genen, erzielt vum John Rech. – Esch-sur-Alzette : Schortgen, 2013. – 55 p. : ill. en coul. – ISBN 9782879531847

 

Märecher fir dran ze bäissen : mat Rezepter fir jonk Käch an hir Gesellen / Yvette Moris. – Luxembourg : SNE, 2017. – 104 p. – ISBN 978-2-87992-145-7

 

De klenge Chef : e Kachbuch fir Kanner / Ill. vum Lys Differding, Text vum Maï Differding. – Esch-sur-Alzette : Schortgen, 2017. – 75 p. – ISBN 9789995936518

Passato prossimo e imperfetto : regole esercizi e test / C. Brighetti, A. Fatone, T. Pasqualini. – Firenze : Alma, 2017. – 112 p. – ISBN 9788861825161

Feedback-Methoden : erprobte Konzepte, evaluierte Erfahrungen / Johannes Bastian Arno Combe, Roman Langer. – Weinheim : Beltz, 2016. – 4. erw. Aufl. – 200 p. – ISBN 9783407257543

 

Der Flipchart-Coach : Profi-Tipps zum Visualisieren und Präsentieren am Flipchart / Axel Rachow, Johannes Sauer. – 7. Aufl. – Bonn : Manager Seminare Verl., 2018. – 159 p. – (Training aktuell). – ISBN 9783941965942

 

Fragen können wie Küsse schmecken : systematische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene / Carmen Kindl-Beilfuß. – Heidelberg : Karl-Auer, 2017. – 7. Aufl. – 208 p. – ISBN 9783896706249

 

Handbuch Mediendidaktik : Fremdsprachen / Jörg Roche. – Ismaning : Hueber, 2008. – 176 p. – (Qualifiziert unterrichten). – ISBN 9783190217519

 

Herz oder Pistole : Kommunikatives für den Unterricht / Rainer E. Wicke. – Ismaning : Hueber, 2007. – 79 p. – (Qualifiziert unterrichten). – ISBN 9783190117512

 

Konstruktivistische Didaktik : das Lehr- und Studienbuch mit Online-Methodenpool / Kersten Reich. – Weinheim : Beltz, 2012. – 5., erw. Auflage. – 320 p. – ISBN 9783407256898

 

Kreative Seminarmethoden : 100 kreativeMethoden für erfolgreiche Seminare / Zamyat M. Klein. – 8. Aufl. – Offenbach : Gabal, 2016. – 199 p. – ISBN 9783897493612

 

Kreativ schreiben : gezielte Schreibförderung für jugendliche und erwachsene Deutschlernende (DaF/DaZ) / Jutta Wolfrum. – Ismaning : Hueber, 2010. – 183 p. – (Qualifiziert unterrichten). – ISBN 9783190417513

 

Mehr Motivation und Abwechslung im Unterricht : 99 Methoden zur Schüleraktivierung / Bryan Harris. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2013. – 144 p. – ISBN 9783834623287

 

Methoden für den Unterricht : kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende / Wolfgang Mattes. – Braunschweig : Schöningh Westermann, 2018. – 264 p. – ISBN 9783140238120

 

Mobiles Lernen mit dem Handy : Herausforderung und Chance für den Unterricht / Katja Friedrich, Ben Bachmair. – Weinheim : Beltz, 2011. – 240 p. – (Pädagogik praxis). – ISBN 9783407627650

 

Multiple Intelligenzen im DAF-Unterricht : Aktivitäten für die Sekundarstufe und den Erwachsenenunterricht / Herbert Pouchta. – Ismaning : Hueber, 2009. – 149 p. – (Qualifiziert unterrichten). – ISBN 9783190317516

 

Produktive Arbeitsphasen : 100 Methoden für die Sekundarstufe / Arthur Thömmes. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2007. – 152 p. – ISBN 9783834603258

 

Produktive Unterrichtseinstiege : 100 motivierende Methoden für die Sekundarstufen / Arthur Thömmes. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2005. – 134 p. – ISBN 9783834600226

Dictionnaire pratique de didactique du FLE / Jean-Pierre Robert. – 2e éd. revue et augm. – Paris : Ophrys, 2018. – 224 p. – ISBN 9782708011977

 

Faire classe en FLE : une approche actionnelle et pragmatique / Jean-Pierre Robert, Evelyne Rosen, Claus Reinhardt. – Paris : Hachette, 2011. – 191 p. – ISBN 9782011557391

 

Game storming : jouer pour innover : pour les innovateurs, les visionnaires et les pionniers / Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo. – [S.l.] : Diateino, 2014. – 256 p. – ISBN 9782354561086

 

Psychologie de la créativité / Todd Lubart … [et al.]. – 2e éd. – Paris : Armand Collin, 2015. – 239 p. – ISBN 9782200611620

 

Activités théâtrales en classe de langue / Adrien Payet. – Paris : Clé international, 2010. – 206p. – (Techniques et pratiques de classe). – ISBN 9782090382266

 

Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue / Catherine Carras … [et al.]. – Paris : Clé international, 2007. – 207 p. – (Techniques et pratiques de classe). – ISBN 9782090353549

 

Le vocabulaire en classe de langue / Cristelle Cavalla …[et al.]. – Paris : Clé international, 2009. – 224 p. – (Techniques et pratiques de classe). – ISBN 9782090353716

 

Internet et la classe de langue / Elisabeth Louveau, François Mangenot. – Paris : Clé international, 2006. – 159 p. – (Techniques et pratiques de classe). – ISBN 9782090330694

 

Pratiques et projets numériques en classe de FLE / David Cordina, Jérôme Rambert, Marc Oddou. – Paris : Clé international, 2017. – 142 p. – (Techniques et pratiques de classe). – ISBN 9782090382303

 

Ecrit et gestion du tableau : de la compréhension à la production / Emmanuelle Daill, Martine Stirman. – Paris : Hachette, 2014. – 173 p. – + 1 DVD-ROM. – (Pratiques de classe). – ISBN 9782011559838

 

Oral et gestion du tableau : de la compréhension à la production / Emmanuelle Daill, Martine Stirman. – Paris : Hachette, 2017. – 157 p. – + 1 DVD-ROM. – (Pratiques de classe). – ISBN 9782014016048

 

Ma clé Alpha A1.1 : méthode rapide d’alphabétisation pour adultes / Marion Aguilar. – Paris : Retz, 2017. – 191 p. + 1 CD audio + MP3 en ligne. – ISBN 9782725635989

 

Ma clé Alpha A1.1 : cahier d’écriture scripte pour adultes / Marion Aguilar. – Paris : Retz, 2017. – 63 p. – ISBN 9782725635996

 

Le FLE par les textes : littérature et activités de langue [Niveaux A2-B1] / Caroline Bouchery, Isabelle Taillandier. – Paris : Belin, 2009. – 218 p. + 1 CD MP3 – (Français langue étrangère). – ISBN 9782701148977

 

Maîtriser la grammaire française : grammaire pour étudiants de FLE/FLS [Niveaux B1-C1] / Anne Struve-Debeaux. – Paris : Belin, 2010. – 366 p. + 1 CD audio – (Français langue étrangère). – ISBN 9782701148250