De „Sproochentest“ besteet aus zwee Deeler. Hei si Beispiller fir déi zwee Tester.

1. Mëndlechen Test

Éischten Deel: Gespréich

De Kandidat kann tëschent zwee Theme wielen, déi de Préiwer him proposéiert.

Beispill:

Gespréich.pdf

Zweeten Deel: Eng Foto beschreiwen

De Kandidat kann tëschent dräi Fotoe wielen, vun deenen hien eng beschreift.

Beispiller fir Fotoen:

Bild1.pdf

Bild2.pdf

2. Héierverstoen:

Instruktiounen a Froen: Froen

Audiosfichier am mp3-Format eroflueden (3.2Mo)

Äntwertblat: Äntwertblat

Léisungen: Léisungen