Centre européen pour les langues vivantes

De CELV ass eenzegaarteg, wat seng Missioun ugeet: nieft der Innovatioun och en héijen Niveau am Sproochenunterricht ze fërderen an den Europäer ze hëllefen, Sproochen op eng méi effizient Manéier ze léieren.

De CELV gouf 1994 vun aacht Memberstaate vum Europarot gegrënnt; säi Weiderbestoe gouf duerch en erweidert Deelofkommes an der Resolutioun (98) 11 bestätegt.

Am Kader vun der kultureller Zesummenaarbecht, déi déi sproochlech a kulturell Villfalt an Europa respektéiert, këmmert sech de CELV ëm:

  • d’Ëmsetze vu Sproochepolitiken;
  • d’Fërderung vun Neierunge fir d’Léieren an d’Enseignéiere vu moderne Sproochen.

Zu senge strategeschen Ziler gehéieren:

  • d’Fokusséierung op d’Praxis beim Léieren an Enseignéiere vu moderne Sproochen;
  • d’Fërderung vum Dialog a vum Austausch tëschent de verschiddenen Akteuren;
  • d’Ausbildung vu Multiplikatoren.

Déi néng Schwéierpunkter vum CELV sinn d’méisproocheg Bildung, e fréit Léiere vu Sproochen, nei Medien an der Sproochausbildung, Aarbecht a Sproochen, Evaluatioun, Mobilitéit an interkulturellt Léieren, Migratioun a Sproocherzéiung, Gebäerdesprooch a friemsproochleche Sachunterrecht. Den INL vertrëtt Lëtzebuerg als Member am Direktiounscomité vum CELV.

 

celv