Association of Language Testers in Europe

D’Migratioun huet weltwäit zougeholl, eng méisproocheg Gesellschaft ass a ville Länner eng Realitéit. Doduerch ass de Bedarf u Sproochecoursë geklommen a parallel dozou och d’Noutwennegkeet vun enger kohärenter Evaluatioun vun de Sproochekompetenzen.

D’Universitéite Cambridge a Salamanca hunn dës Noutwennegkeet vu kohärente Sproochentester op engem internationalen Niveau erkannt an 1989 d’ALTE gegrënnt. Ursprünglech war d’Zil, gemeinsam Norme fir d’Evaluatioun vun de Sproochen an Europa opzestellen, fir d’Méisproochegkeet ze ënnerstëtzen an dozou bäizedroen, deen enorme sproochleche Patrimoine ze erhalen. Dës Norme sollten eng fair, präzis an objektiv Evaluatioun garantéieren, op der Basis vu gemeinsame Kritäre fir all Kompetenz an all Niveau. Schliisslech sollten awer och d’Exame weltwäit unerkannt an e Verglach vun de Qualifikatiounen erméiglecht ginn. Géigewäerteg zielt d’ALTE 34 Memberen, 40 affiliéiert Institutiounen an e puer honnert affiliéiert Eenzelpersounen. Zu de Membere gehéieren déi wichtegst Sproochenevaluatiounsorganisatiounen ewéi de Goethe-Institut, de CIEP oder d’Universitéit Cambridge.

Den INL ass zënter 1995 Member vun der ALTE

alte