Le contenu de cette page n’est disponible qu’en une seule langue.
This page is only available in one language.

„Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?“  ass den Titel vum lëtzebuergesche Léierbuch, dat den Institut national des langues (INL) ausgeschafft huet. De Band A1 ass iwwerschafft ginn a kënnt an enger neier Versioun eraus. De Band A2 ass an deene leschten zwee Joer ausgeschafft ginn a knäppt un den éischte Band un.

D’Léierbicher riichte sech virun allem un Erwuessener déi e Lëtzebuergeschcours besichen. Si entspriechen den Niveauen A1 an A2 vum Gemeinsamen Europäesche Referenzkader fir Sproochen (GERS) a vermëttele Kenntnisser an alle véier Kompetenzen: Héierverstoen, Liesverstoen, mëndlechen a schrëftlechen Ausdrock. Den Haaptaccent läit awer op der mëndlecher Kommunikatioun.

D’Theme vun den zwee Bänn spriechen e breede Public un a bidden eng gutt Virbereedung op Alldagssituatiounen an engem nationale Kontext. Och Informatiounen iwwer d’Land, Fester a Feierdeeg, Lëtzebuerger Spezialitéiten oder bekannt Lëtzebuerger ginn dem Apprenant an deene verschiddene Kapitele méi no bruecht.

D’Léierbicher A1 an A2 kommen Ufank September eraus a ginn zum Präis vun all Kéier 24  € TTC an de Librairië verkaaft.

D’Ecouten, d’Léisunge vun den Exercicer  an d’Zousazmaterial stinn ab September um Site https://sdl.inll.lu.